ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย (Loei Luvenile and Family Court) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 Email:Leijc@coj.go.th Tel.042814720 Fax.042861567

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร)