ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย (Loei Luvenile and Family Court) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 Email:Leijc@coj.go.th Tel.042814720 Fax.042861567

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ที่ 58/2561 เรื่อง กำหนดเวรปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษากฎหมาย

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ที่ 58/2561 เรื่อง กำหนดเวรปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษากฎหมาย