ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย Leijc@coj.go.th Tel.042814720 Fax.042861567

ประกาศผลดำเนินการจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผลดำเนินการจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


เอกสารแนบ