ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย (Loei Luvenile and Family Court) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 Email:Leijc@coj.go.th Tel.042814720 Fax.042861567

ประกาศผลดำเนินการจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผลดำเนินการจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


เอกสารแนบ