ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย (Loei Luvenile and Family Court) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 Email:Leijc@coj.go.th Tel.042814720 Fax.042861567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกต้นดาวเรืองในวันแม่ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้พยุง"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกต้นดาวเรืองในวันแม่ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้พยุง"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐