ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย (Loei Luvenile and Family Court) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 Email:Leijc@coj.go.th Tel.042814720 Fax.042861567

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ