ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย Leijc@coj.go.th Tel.042814720 Fax.042861567ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
บทความ
    ความรุนแรงในครอบครัว
  1. การดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
  2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๒

  3. การติดต่อราชการศาล
  4. ข้อปฏิบัติการมาศาลและ การปฏิบัติตนในศาล
  5. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  6. การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยทำได้เมื่อใด
  7. ขั้นตอนการยื่นคำร้องสินไหมทดแทน57

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)