ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย Leijc@coj.go.th Tel.042814720 Fax.042861567ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
พ.1/61
สืบพยานโจทก์ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.5/61
สืบพยานโจทก์ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.32/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.37/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.